O mnie
Wykonuję tłumaczenia wszelkich tekstów i rozmów w zakresie języka rosyjskiego. Jako tłumacz pracuję od kilkunastu lat. Wykonuję profesjonalne tłumaczenia ustne i pisemne (zwykłe i uwierzytelnione) z języka polskiego na rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski. Tłumaczę dokumenty o różnej tematyce i różnym stopniu trudności, specjalizuję się w tłumaczeniach z dziedziny prawa, techniki, marketingu, handlu. W 2008 roku uzyskałam tytuł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
       Język rosyjski jest moim pierwszym językiem. W Polsce mieszkam od 97 roku - tu otrzymałam wyższe wykształcenie, ukończyłam Uniwersytet Warszawski na kierunku pedagogicznym, co przyczyniło się do udoskonalenia mojego języka polskiego. Zawodowo pracuję jako specjalista ds. eksportu na rynki wschodnie, co dodatkowo umożliwia mi nieprzerwany kontakt nie tylko z językiem rosyjskim, ale przede wszystkim ze społecznością rosyjskojęzyczną. Daje mi to niezwykle ważną w pracy tłumacza więź z "żywym językiem". Z kolei pedagogiczne wykształcenie przyczynia się do tego, że tłumaczenia które wykonuję są poprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym, interpunkcyjnym. Dzięki temu moje tłumaczenia są profesjonalne pod każdym względem - bo kto potrafi to lepiej niż osoba związana z językiem rosyjskim od urodzenia.
Copyright © 2018. 3TDesign